en artikelbild

Förfalskningar försvårar för handikappade

Förra sommaren rapporterade SVT om omfattande fusk med tillstånd för handikapparkering i storstäderna och delvis som en följd av detta har Stockholms kommun jobbat på ett förslag om att införa avgifter på alla parkeringsplatser, inklusive handikapp-parkeringar. Parkeringsreglerna för rörelsehindrade har varit generösa (oftast gratis), och innefattat undantag från vanliga parkeringsregler.

Från 1 september i år gäller nu i Stockholm att avgift ska betalas om du står på avgiftsbelagd parkeringsplats som inte är reserverad för rörelsehindrade, och skyltning kommer uppföras om detta. Var alltså uppmärksam på skyltningen när du parkerar!

Det kommer dock finnas möjlighet att ansöka om reducerad parkeringsavgift! Läs mer här!

PUBLICERAD: 15 augusti 2016

tillbaka