en artikelbild

Elektronisk signatur för Tidsredovisning upphör

Försäkringskassan kommer från och med februari 2017 inte godta elektroniska signeringar som har skrivits ut och skickats in. Assistansboken.se kommer lösa det genom BankID-signering. Det kommer alltså fungera som det brukar, med skillnaden att BankID kommer aktiveras när man klickar på "signera rapport".

Vill du veta mer: Läs mer på Försäkringskassan

PUBLICERAD: 17 januari 2017

tillbaka