en artikelbild

Oroande utveckling för personlig assistans fortsätter

Vi som följer krisen för LSS och hur situationen utvecklas kan se att nedmonteringen fortsätter. Två domar i Högsta förvaltningsdomstolen från 2012 respektive 2015 lade grunden till det som idag är en kamp för tusentals svenska familjer att behålla sina timmar och i många fall hela Personlig assistans-beslutet. Vi kommer från och med nu fortlöpande samla statistik, så ni kan följa skeendet över tid och hålla er informerade.

Nästan 1200 personer färre personer i Sverige har idag assistans än för 3 år sedan (källa: Metro/Rbu). Försäkringskassan har blivit mycket hårdare i sina bedömningar, och statistiken visar att myndigheten i år beviljar mindre än 2 av 10 ansökningar. Som en jämförelse kan tilläggas att för bara fyra år sedan var den siffran ungefär 5 av 10. (källa: Försäkringskassan/Assistanskoll)

Utöver färre beslut så ökas inte assistansersättningens schablonbelopp på ett sätt som motsvarar prisutveckling i samhället i stort. Regeringens budget för 2017 räknades upp med endast 1,05%, vilket kan ställas i relation med att kollektivavtalen för personliga assistenters löner ökade med 2,2%.(källa: KFO)

Dessa förändringar sammantaget gör att LSS-reformen i högsta grad är hotad.

Vad kan vi göra för att hjälpa till att hålla LSS-reformen vid liv?
Vi kan hålla oss informerade och se om vi kan uppmärksamma frågan i våra respektive umgängeskretsar. Även om många läser om krisen i tidningarna just nu, så är det inte alla som förstår hur allvarligt det är och hur många som skulle bli påverkade vid ytterligare försämringar.

LSS är en viktig reform som innebär frihet för tusentals människor och den är mycket värd att kämpa för!

PUBLICERAD: 14 september 2017

tillbaka