en artikelbild

GDPR-förberedelser

ALFEMA Care liksom tusentals andra svenska företag arbetar just nu för fullt med att skapa rutiner, regler och implementeringar i verksamheten för att följa den nya dataskyddslagstiftningen GDPR som införs i maj i år. GDPR är ersättaren till gamla PUL, och kommer vara betydligt tydligare formulerad och strängare tillämpad.

Det är ett stort arbete och kommer innebära en del förändringar i ALFEMA Care's rutiner och regler för det dagliga arbetet. Vi kommer utbilda er i allt ni kommer behöva veta under vägen, men grunden är denna: Vår rätt till integritet är en mänsklig rättighet.

Sju viktiga delar:
Vi får bara behandla personuppgifter om vi uppfyller kraven i lagen.

Vi får bara samla in personuppgifter för ett angivet syfte.

Vi får bara samla in de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet.

Har vi personuppgifter måste vi hålla dem korrekta och uppdaterade.

När syftet är uppnått ska uppgifterna tas bort.

Personuppgifter ska förvaras säkert så de inte ändras eller stjäls.

Vi ska kunna bevisa att vi uppfyller alla dessa krav.

Lagen gäller inte bara ”dataregister” utan också e-post och papper. Personuppgifter inkluderar förutom namn och personnummer även foton, arbetstitlar, adresser m.m. Alla som är registrerade har dessutom rätten att ”bli glömda”. Den registrerade kan alltså begära att få sina uppgifter borttagna. Andra lagar kan dock begränsa detta, t.ex. bokföringslagen.

En av de första effekterna som ni som jobbar för ALFEMA Care kommer märka av är att ni kommer få nya inloggningar till ALFEMA Care's hemsida under nästa vecka (v.11).

Om ni har några frågor om detta, ring gärna oss på kontoret, 072 - 00 415 02. Du kan dessutom läsa mer om GDPR >>>här<<<

PUBLICERAD: 8 mars 2018

tillbaka