en artikelbild

Kommuner korrigerar sina svar om barnboenden

Efter SVT Nyheters granskning, där de rapporterade att många funktionshindrade barn tvingas flytta till boenden på grund av att de har förlorat rätten till assistans, så har flera av de tillfrågade kommunerna velat korrigera sina svar.

En av frågorna som SVT Nyheters enkät i maj ställde till landets alla kommuner löd: “Planerar ni några nya boenden för barn med funktionsnedsättningar som en följd av de tuffare reglerna?”. Sju av de 223 tillfrågade kommunerna svarade "Ja" på den frågan. Nu, efter den mediala uppmärksamhet som följde, säger några av kommunerna att de har läst fel och vill korrigera sina svar i frågan.

Västerås kommuns motivation till varför de vill ändra sitt svar är denna: "Påståendet om att vi skulle bygga motsvarande barnhem pga förändrad assistans är felaktigt. Det stämmer inte och det är information till dig från mig och den tjänsteman som besvarat enkäten. Boendet i fråga planerade vi för redan 2014”

Att kommunen vill ändra sitt svar förändrar dock inte det faktum att boendet byggs och kommer medföra en ökad efterfrågan på dessa nytillskapade platser inom LSS. Det ursprungliga citatet löd: ”Familjer som inte klarar av att ha sina barn med omfattande behov i hemmet behöver en större del av avlastning i omvårdnadsarbetet. Ett nytt boende för barn och ungdom startar 2019, delvis beroende på svårigheter att få assistans från Försäkringskassan.”

För att se kommunernas svar i sin helhet >>>Klicka här<<<

Källor
SVT Nyheter

tillbaka