en artikelbild

Ny läckt information om LSS-utredningen

På debattsidorna i Svenska Dagbladet diskuteras nu (okt -18) de nya läckta uppgifter från LSS-utredningen och vad de kan innebära för tusentals funktionshindrade i hela Sverige. Utredningen skulle varit klar nu i oktober 2018, men väntas istället levereras i december. Det läckta innehållet pekar på mängder av försämringar av LSS-reformen. Företrädare för funktionshinderrörelser beskriver förslagen som en katastrof och ”slutet för personlig assistans” om de blir verklighet.

Förslagen i korthet

1. Staten ska enligt förslaget bli ensam huvudman för personlig assistans, även för de med under 20 tim/vecka. (Det som tidigare varit kommunalt beviljad assistans) Kommunerna kommer dock finansiera de 20 första timmarna som de hittills gjort.

2. Barn under 16 års ålder kommer inte bli beviljade personlig assistans. De ska istället vara berättigade att ansöka om en nyinrättad LSS-insats: ”Personligt stöd till barn”.

3. Praktiska hjälpbehov ska vara enda förutsättningen som ger rätt till assistans. Det femte grundläggande behovet (som kräver ingående kunskaper om den som får stödet) ska inte längre kunna vara ensamt giltigt skäl. Det stödet ska istället ges genom en ny LSS-insats: ”stöd för behov som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde”.

4. Ledsagarservice tas helt bort och ska ingå i en ny LSS-insats: "Personlig service och boendestöd”.

5. Friheten att välja vilken utförare för de nya LSS-insatserna (Personligt stöd till barn, stöd för behov som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, och Personlig service och boendestöd) kommer att försvinna.

6. En schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter som är en del av andra personliga behov kommer införas. Man ska kunna ansöka om fler timmar, vid behov. Det rekommenderas att det inte bör införas ett tak för dessa personliga behov.

7. Enbart 93, 5 % av schablonbeloppet ska betalas ut om det är anhöriga i samma hushåll som är assistenter.

8. OB-ersättning ska redovisas och betalas ut separat.

9. Centrala kollektivavtal måste följas för att få tillstånd att driva ett företag som utförare.

10. Endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet skall dubbelassistans beviljas.

11. Kommunal hemtjänst ska ersätta beredskap i personlig assistans.

12. Egenvårdsinsatser ska kunna ges som personlig assistans, dock inte medicinsk tillsyn.

13. Assistans ska kunna beviljas till personer som har god man

14. Åldersgränsen på 65 år ska vara oförändrad

Det som är klart är att vi rör oss mot en osäker framtid, både funktionsnedsatta och utförare. Är det verkligen så här vi vill ha det? ALFEMA Care följer noga utvecklingen av LSS-utredningen och rapporterar regelbundet om nyheter, så ni lättare kan hålla er informerade.


Källor
Assistanskoll
Svenska Dagbladet

tillbaka