en artikelbild

Schablonbeloppet förslås höjas med endast 1.5%

I regeringens övergångsbudget ligger förslaget att assistansersättningen ska höjas med 1.5%. Om förslaget blir verklighet blir det samma otillräckliga höjning av assistansersättningen som förra året, vilket då inte motsvarade kollektivavtalens kostnadsökningar.

Schablonbeloppet otillräckligt

Sveriges assistansomkostnader har blivit mindre som direkt följd av att ungefär 800 personer har blivit av med sin assistans, och om höjningar av assistansersättningens schablonbelopp fortsätter, och inte motsvarar kollektivavtalen eller prisutvecklingen i samhället, kommer även utförarna snart försvinna i snabbare takt.

Som jämförelse: Kollektivavtalen för personliga assistenters löner ökade med 2,2% förra året, och ersättningen med 1,5%. Detta kan ta sig som en liten skillnad för många, men när föreslagna assistansersättningen ligger på 299,80 kr (vilket ska täcka löner, sociala avgifter, skatt och utlägg för arbetsplatsen m.m.) så är marginalerna ytterst små och när prisökningarna är större än ökningarna av intänkterna år efter år, så är det lätt att se att siffrorna inte går ihop.

Var är vi på väg? Insatsen personlig assistans är i förändring och vi kommer se stora skillnader i kvalitet och valfrihet inom bara några få år, med nuvarande kurs. ALFEMA Care följer noga utvecklingen av LSS-utredningen och rapporterar regelbundet om nyheter, så ni lättare kan hålla er informerade.


Källor
Assistanskoll

tillbaka