Utbildning i Hjärt-Lungräddning HLR

Det du gör kan vara skillnaden mellan liv och död för en annan människa!

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Med HLR kan du rädda livet på din vän, familjemedlem, arbetskamrat, bekant eller en medmänniska som har turen att ha dig i närheten.

HLR är en beprövad metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat har stannat tills ambulansen kommer. Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- och lungräddning och en strömstöt. Alla deltagare som genomför utbildningen får ett utbildningsbevis.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Lägesbedömning – bedöm risker i omgivning för din egen säkerhet.
 • Bedömning av medvetande, andning och puls (MAP)
 • Liten inblick i anatomin och fysiologin i hjärta och lungor
 • Åtgärder för att skapa och bibehålla fria luftvägar
 • Orsaker till medvetslöshet
 • Vändning till stabilt sidoläge från rygg och mage
 • Hjärt-lungräddning
 • Larma 112
 • Mun- mot mun-metoden
 • Pocketmask
 • Hjärtkompressioner
 • Åtgärder vid luftvägsstopp (ex. matbit i halsen hos vuxna)
 • Att skilja på ett milt luftvägshinder och ett allvarligt luftvägshinder
 • Information om defibrillering för att starta hjärtat

KURSLÄNGD:3 – 3,5 timme

PRIS:600 kr / person

login