Kursbeskrivning Vårdhygien-utbildning

Denna kurs kan kombineras med annan kurs

Sedan 2016-01-01 har personliga assistenter samma hygienföreskrifter som övriga vårdgivare. ALFEMA Care har utbildning i vårdhygien ”Med rena händer för din skull”

Under utbildningen lär du dig bland annat:

  • Skillnaden mellan virus och bakterier
  • Smittvägar
  • Hygienföreskrifter
  • Praktiskt handhavande

KURSLÄNGD:0,5 – 1,0 timme

PRIS:200 kr / person

login